Keynotet ja kouluttajat – Passion For Action – Aluevuosikokous 2020

PERJANTAI | FRIDAY 6.3.2020

16.30 – 18.00 Start-koulutus | Start training #JCI #NewMembers #TrialMembers

Start-koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa uudet koejäsenet nuorkauppakamarin toimintaan ja järjestön tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koulutuksessa käydään läpi järjestön historia ja organisaatio, tavoite, järjestön toiminta-alueet ja niiden tarjoamat mahdollisuudet. Tärkeänä lisänä ovat kouluttajien omat innostavat tarinat ja esimerkit.

17.00 – 19.00 JCI Impact – Effective and sustainable project activities #JCI #InEnglish

Milla Harju

JCI Impact is a course aimed for JCI members who want to become active citizens and create long-lasting positive change in their communities. The course discusses the active citizenship concept, covers the analysis of community needs, solutions addressing these needs and discusses the projects a Local Organization can conduct with all sectors of society in order to create sustainable and effective positive change in their community.

A separate registration required. Please, registrate here.

18.00 – 19.00 Strategia | Strategy #JCI

LAUANTAI | SATURDAY 7.3.2020

08.30 – 10.20 3LED Leadership, PRES-valmennus #JCI #PRESS

Michaela PalmbergMichaela Palmberg

3LED Leadership on paikallisten nuorkauppakamarien puheenjohtajille tarkoitettu valmennus, joka kestää koko puheenjohtajavuoden.

Puheenjohtajille tarjotaan konkreettisia työkaluja ja workshopeja, vastataan ihmisjohtamisen haasteisiin ja vahvistetaan yksilöiden johtamistaitoja. Tämä omalta osaltaan luo osallistujille pohjaa menestyä tehtävissään niin nuorkauppakamarissa kuin työelämässäkin.

Valmennuksen osa-alueet koskevat omana persoonana, johtajana, esimiehenä ja mentorina kehittymistä ja niiden käsittely on aikataulutettu puheenjohtajan vuosikelloon.

08.30 – 10.20 3LED Empowerment, DP-valmennus #JCI #DP

Ari SaavalainenAri Saavalainen

3LED Empowerment on paikallisten nuorkauppakamareiden valmistautuville puheenjohtajille tarkoitettu valmennusohjelma.

Se koostuu kuudesta moduulista, jotka alkavat Hallitusakatemiasta ja kulkevat kohti puheenjohtajaksi valintaa aluevaalikokouksiin asti. Moduulit ovat eri mittaisia, sekä sisällöltään ja menetelmiltään hyvin vaihtelevia.

Valmennuksen tavoitteena on tarjota tuleville puheenjohtajille johtamisen ja toiminnan suunnittelun työkaluja, vahvistaa valmiuksia kehittää omaa johtamistaan puheenjohtajuuden aikana, sekä vahvistaa ymmärrystä JCI-toiminnasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Valmennuksen yhteydessä rakennetaan myös tulevan puheenjohtajuuden tueksi vahvaa, koko maan kattavaa kollegaverkostoa.

Valmennuksen toteuttaa kansallinen varapuheenjohtaja yhdessä aluekoordinaattorien kanssa.

09.00 – 10.20 Myynnin kulttuuri – innostusta ja rohkeutta myyntityöhön | Sales Culture – Enthusiasm and Courage for Sales #BUSINESS

Janne ViinikkalaJanne Viinikkala

Miksi puhelimeen tarttuminen on meille monelle vaikeaa? Miksi se jännittää? Tunnistamalla ja voittamalla omat myyntiesteet voit helpottaa arkeasi, niin töissä kuin vapaa-ajalla.  Opit myös miten myyntiä voidaan tehdä kimpassa ja miten saadaan porukka innostumaan tavoitteesta.

Koulutuksen pitää Leanware Oy:n perustaja Janne Viinikkala. Yrittäjäuran aluksi 20v sitten introvertille insinöörille myynti oli henkisesti vaikeaa. Jannen kiinnostus myyntiin ja myynnin koulutukseen on tullut omien haasteiden kautta.

”Jannen setti oli ensimmäinen oikea myyntikoulutus selkeällä erolla markkinointikoulutuksiin. Opimme paljon konkreettisia työkaluja ja ajatusmalleja.”

10.30 – 11.20 Vaikuttava viestintä | Effective Communication #BUSINESS

Mari Männistö

Teko on viesti – vaikuttavan viestinnän rakennuspalikat

Mistä vaikuttava viestintä rakentuu? Suomen Nuorkauppakamarien Viestintäjohtaja Mari Männistö johdattelee osallistujat pohtimaan rakennuspalikoita oman vaikuttajuutensa vahvistamiseen. Mari on markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen, joka toimii tällä hetkellä SHIFT Business Festivalin toimitusjohtajana.

***

11.30 – 12.15 Keynote – Innovation and Sustainability driving success – Orthex Group #BUSINESS #InEnglish

Alexander Rosenlew

Sustainability and the circular economy is a vital part of Orthex Group strategy, for us it is a choice for the environment, for business success and for the future. I am happy to share how Orthex has put the strategy into action through an example of ground breaking new products. We are all the time searching for inspiration and new opportunities, therefore I am excited to share our plans.

Alexander Rosenlew, CEO at Orthex Group. Born 1971 in Helsinki, Finland. Experienced international leader with a focus on strategy, creating growth, people and sustainability. Since 2010 building Orthex Group in to a leading household company with sales to over 40 countries, 3 own factories and offices in 7 countries. Orthex is improving everyday life with functional, sustainable and well-designed products.

12.15 – 13.00 Keynote – Seksuaalisuus on enemmän kuin pelkkää seksiä | Sexuality is much more than sex  #HYVINVOINTI #BUSINESS

12.30 – 14.00 Kestävä liiketoiminta, innovaatiot ja reilu datatalous -workshop|  Sustainable Business,  innovations and fair data economy workshop #BUSINESS

Anna Wäyrynen ja Emilia Koikkalainen

13.10 – 14.10 The Secrets to Successful Strategy Execution #BUSINESS #InEnglish

Dr Martin Nordell Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, hymy, seisoo ja ulkoilma

Fluff, gibbish or something that can actually help you and your Organization? The key issues to successful strategy implementation. This keynote focuses on the key issues in order to successfully implement the strategy of the organization. Dr Martin Nordell will challenge you in your thinking and share some insights on what works and what does not.

***

14.30 – 16.00 Dare to Lead – Rohkea johtajuus | Dare to Lead – Brave Leadership #BUSINESS

Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, hymyNina Rinne

Eläköön rohkeat johtajat ja organisaatiokulttuurit!

Nina Rinne on työssään valmentajana nähnyt läpileikkauksen suomalaisesta johtajuudesta ja organisaatiokulttuureista. Hän on työssään perehtynyt käytännössä monien tutkijoiden havaitsemiin kulmakiviin, joilla tulevaisuuden organisaatiot pärjäävät nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa luovuus ja jatkuva innovointi ovat elinehtoja.

Tässä tilaisuudessa Rinne avaa tulevaisuudessa tarvittavan johtajuuden ja kulttuurien syntymekanismeja hyvin konkreettisesti. Osallistujat pääsevät pohtimaan tarvittavaa johtajuutta itsessään sekä saavat pienen työkalupakin mukaansa vietäväksi omaan organisaatioonsa.

Tulevaisuuden johtajuus pohjautuu rohkeaan luottamukseen, arvopohjaiseen vastuullisuuteen, kykyyn kestää epävarmuutta ja nousta epäonnistumisista sekä taitoon olla haavoittuvainen ihmisenä rohkeassa yrityskulttuurissa.